Om Egtved Forsamlingshus 

Egtved Forsamlingshus blev indviet i 1884.

En kreds på et halvt hundrede skytter i Egtved havde samlet penge ind til et forsamlingshus eller øvelseshus, som det hed dengang. men der var endnu ikke nok, og da slet ikke til at købe en grund, som jo også helst skulle ligge centralt i byen. Men så havde man i 1875 fået en ny præst, hans navn var Sofus Brummer - han var nu som enkemand blevet gift 3. gang med sin unge kone Caroline - og de to blev nu igangsætterene for forsamlingshuset. Brummer talte godt og længe for sig og fik en grund gratis udstykket fra Præstegården, og Caroline tog sit tørklæde og frakke på og gik rundt til alle gårdene og borgerne i sognet og fik tegnet aktier til huset. Det var nemlig sådan, at de allerfleste forsamlingshuse blev bygget som aktieselskaber, og aktierne lød på den formidable sum af 10 kr. stykket, men det var også penge man regnede med dengang, og det svarede vel til 500 i nutidens kroner.

... mange år senere

I 2013 er bestyrelsen gået i gang med at søge fonde om støtte til nyt tag og isolering. Samtidig ønsker vi at renovere de ældre toiletter og garderoben ved indgangspartiet.

Vi har et forsamlingshus der bliver benyttet og værdsat af alle i Egtved og omegn. Forsamlingshuset har stadig atmosfære og sjæl, også med de mange forandringer og knopskydninger gennem alle årene. Det er et godt samlingssted med de kønne gamle træbuer fra opførelsestidspunktet i den store sal, hvor der er højt til loftet – også i overført betydning.

 

Fredag den 24. april 2015 fejrede vi, at vi næsten er færdige med renovering af forsamlingshuset.  Huset bliver malet sidst på sommeren.

Det blev en festlig aften med spisning og dans, hvor både håndværkerne, de mange frivillige hjælpere og andre gæster deltog.

 

Håndværkerne gav en hjertestarter til Forsamlingshuset!

 

Den 24. april 2015

Formand Laurids Lauridsen